Stlačte "Enter" a prejdite na obsah

Kukučínova (aktuálne Slovany)

Táto zastávka s pôvodným názvom Kukučínova bola 13.12.2020 premenovaná na Slovany. Zastávka s názvom Kukučínova sa momentálne nachádza na neďalekej zastávke s pôvodným pomenovaním OD Slimák.

Martin Kukučín (1860 – 1928), rodným menom Matej Bencúr, bol slovenský lekár, spisovateľ, dramatik a publicista.

Spisovateľ a lekár Martin Kukučín
Spisovateľ a lekár Martin Kukučín

Narodil sa v obci Jasenová. Študoval na evanjelickom gymnáziu v Revúcej a Turčianskom sv. Martine, v roku 1875 v Banskej Bystrici, Kežmarku a následne v maďarskom Šoproni. Pôvodne chcel vysokú školu študovať v Bratislave, odbor teológia, ale kvôli komplikovanému národno-politickému ovzdušiu sa rozhodol pre štúdium medicíny na Lekárskej fakulte Karlo-Ferdinandovej univerzity v Prahe. Praxoval v Bratislave, Innsbrucku a vo Viedni. Na Slovensku si nedokázal nájsť uspokojivé uplatnenie, a preto odišiel pracovať do cudziny. V roku 1893 získal miesto lekára v obci Selca na ostrove Brač, dnešné Chorvátsko.  V roku 1908 odtiaľ s manželkou emigrovali do Čile. V hlavnom meste absolvoval odborné skúšky a následne získal prácu v Punta Arenas na Ohňovej zemi. Bol prvým lekárom medzinárodného Červeného kríža v Patagónii a dodnes je po ňom pomenovaná tamojšia poliklinika. Aktívne sa zapájal aj do lokálneho rozvoja, napr. pôsobil ako veliteľ hasičského zboru.

Martin Kukučín patril k významným predstaviteľom slovenského literárneho realizmu a modernej slovenskej prózy. Bol autorom románov, noviel i poviedok ako napr. Mladé letá, Rysavá jalovica, Keď báčik z Chochoľova umrie, cestopisov o Patagónii a tiež niekoľkých dramatických diel.

 Po vzniku Československa v roku 1918 sa rozhodol, ako mnohí iní slovenskí zahraniční intelektuáli, vrátiť do rodnej krajiny a pracovať tu na povznesení spoločnosti v nových národno-politických pomeroch. Ako človek s odmeraným vzťahom k užšej česko-slovenskej spolupráci sa však nedokázal aklimatizovať do prostredia novej republiky. V roku 1924 sa opäť odsťahoval do Chorvátska, kde napokon aj zomrel. Jeho telesné pozostatky boli s pietou prenesené na Národný cintorín v Martine.

Niektoré z jeho citátov majú nadčasový význam. Pre Národnie noviny sa príznačne vyjadril o duchovnom bohatstve spoločnosti: „Človek, ktorý zaostal v kultúre, nie je úplný človek. Má len vonkajšie tvary a obrysy človeka, ináč je to nepovedomá hmota. Obyčajná surová sila, ktorú každý využíva a neraz zneužíva.“

V lokalite zastávky Kukučínova sa nachádza aj obchodný dom Slimák, ktorý bol jednou z prvých stavieb architekta Ivana Matušíka.