Stlačte "Enter" a prejdite na obsah

O projekte

POzastávka: informačné tabule na zastávkach MHD Bratislava.

Projekt má ambíciu prispieť k zlepšeniu orientácie, poznatkov a zvýšeniu záujmu o mesto, v ktorom žijeme, o jeho vlastivedné, prírodopisné, umelecké a historické rozmery.

Často prechádzame ulicami okolo mnohých budov, lokalít, parkov a iných „nezaujímavostí“, ktoré by pri bližšom pohľade mohli byť zaujímavé a stáli by za pozastavenie sa. No pre našu neznalosť si ich nevšimneme. Keby sme o nich vedeli viac, zrejme by si od nás získali väčšiu pozornosť. Vážime si zvyčajne to, čoho hodnotu poznáme. A chránime najmä to, čo považujeme za hodnotné. Informovanosť je dôležitá najmä v dnešnej dobe, keď sa v Bratislave stále ničia zelené plochy pre parkoviská, rúbu lesy, rúcajú historické budovy a na ich mieste vyrastajú nové stavby. Často sa pritom nehľadí na historický, estetický či priestorovo urbanistický kontext. Tak sa nenávratne strácajú hodnoty, o ktorých zrejme ani nevieme. To, o čo prichádzame, možno zistíme v čase, keď už bude neskoro. Pre záchranu hodnôt je nutné o nich vedieť.

Projekt POzastávka približuje niektoré historické a iné zaujímavosti nášho mesta jeho obyvateľom i návštevníkom. Predovšetkým slúži ľuďom, ktorí čakajú na zastávkach svoj spoj. Ponúka im zmysluplné využitie voľnej chvíle počas čakania. A zvyšuje povedomie o meste, v ktorom žijú.

Projekt umiestňuje informačné tabuľky na zastávkach MHD. V tejto fáze predovšetkým v Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. Tabule sa nachádzajú vo vnútornom priestore zastávok. Zaujímavou formou ponúkajú informácie o názve danej zastávky – o lokalite prípadne osobnosti, ktorej meno zastávka nesie.

Text je stručný, písaný populárno-náučnou formou v slovenskom prípadne aj v anglickom jazyku. Pri zastávkach pomenovaných podľa osobností je text doplnený portrétom, pri lokalitách charakteristickou fotografiou. Prítomný je i ďalší grafický prvok – erb Nového Mesta, na ktorého území sa tabule predovšetkým nachádzajú.

Sekundárnym nosičom informácií o zastávkach je táto web stránka projektu POzastávka. So sieťou konkrétnych zastávok je prepojená QR kódmi zobrazenými na informačných tabuliach. Používatelia inteligentných telefónov majú takto prístup na stránky s rozšírenými údajmi o zastávke a lokalite, v ktorej sa nachádzajú. Umiestnenie obsahu tabúľ na internetových stránkach zároveň sprístupňuje tento projekt aj ľuďom so znevýhodnením napr. občanom so zrakovým postihnutím, ktorí si informácie môžu prečítať pomocou asistenčných technológií svojich elektronických zariadení.

Prezentácia projektu POzastávka, rok 2014 (súbor PDF, veľkosť 2,39 MB)