Press "Enter" to skip to content

O projekte

POzastávka: informačné tabule na zastávkach MHD Bratislava – Nové Mesto.

Projekt má ambíciu prispieť k zlepšeniu orientácie, poznatkov a zvýšeniu záujmu o mesto, v ktorom žijeme, o jeho vlastivedné, prírodopisné, umelecké a historické rozmery.

Často prechádzame ulicami okolo mnohých budov, lokalít, parkov a iných „nezaujímavostí”, ktoré by pri bližšom pohľade mohli byť zaujímavé a stáli by za pozastavenie sa. No pre našu neznalosť si ich nevšimneme. Keby sme o nich vedeli viac, zrejme by si od nás získali väčšiu pozornosť. Vážime si zvyčajne to, čoho hodnotu poznáme. A chránime najmä to, čo považujeme za hodnotné. Informovanosť je dôležitá najmä v dnešnej dobe, keď  sa v Bratislave stále ničia zelené plochy pre parkoviská, rúbu lesy, rúcajú historické budovy a na ich mieste vyrastajú nové stavby. Často sa pritom nehľadí na historický, estetický či  priestorovo urbanistický kontext. Tak sa nenávratne strácajú hodnoty, o ktorých zrejme ani nevieme. To, o čo prichádzame, možno zistíme v čase, keď už bude neskoro. Pre záchranu hodnôt je nutné o nich vedieť.

Projekt POzastávka by chcel priblížiť niektoré historické a iné zaujímavosti nášho mesta jeho obyvateľom i návštevníkom. Predovšetkým by mal slúžiť ľuďom, ktorí čakajú na zastávkach svoj spoj. Ponúknuť im zmysluplné využitie voľnej chvíle počas čakania. A aspoň trochu zvýšiť povedomie o svojom meste.

Projekt má za cieľ umiestniť informačné tabule na zastávkach MHD v Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. Tabule by sa mali nachádzať vo vnútornom priestore zastávok. Zaujímavou formou budú ponúkať informácie o názve danej zastávky – o lokalite prípadne osobnosti, ktorej meno zastávka nesie.

Text bude stručný, písaný populárno-náučnou formou v slovenskom aj anglickom jazyku. Pri zastávkach pomenovaných podľa osobností bude text dopĺňať portrét alebo karikatúra, pri lokalitách jej charakteristická fotografia. Prítomný bude aj ďalší grafický prvok – erb Nového Mesta, na ktorého území sa tabule budú nachádzať.

Sekundárnym nosičom informácií o zastávkach je táto web stránka projektu POzastávka. So sieťou konkrétnych zastávok bude prepojená QR kódmi zobrazenými na informačných tabuliach. Používatelia inteligentných telefónov tak budú mať prístup na stránky s rozšírenými údajmi o zastávke a lokalite, v ktorej sa nachádzajú. Umiestnenie obsahu tabúľ na internetových stránkach zároveň sprístupní tento projekt aj ľuďom so znevýhodnením napr. občanom so zrakovým postihnutím, ktorí si informácie budú môcť prečítať pomocou asistenčných technológií svojich elektronických zariadení.

Prezentácia projektu POzastávka, rok 2014 (súbor PDF, veľkosť 2,39 MB)